Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Stypendia ufundowane przez Prezydenta Miasta Gdańska są przyznawane mieszkańcom Gdańska zameldowanym na pobyt stały co najmniej od 3 lat, którzy studiują na jednej z trójmiejskich uczelni wyższych w trybie stacjonarnym i legitymują się osiągnięciami lub pracą na rzecz. Szczegółowe informacje o warunkach przyznania stypendium, formach płatności i obowiązkach stypendysty zostały zawarte w odpowiednich regulaminach.

Stypendia dla studentów "krok po kroku":

  • zapoznaj się z regulaminem wybranego stypendium (zamieszczonym na stronie przy ogólnym opisie poszczególnych typów stypendiów)
  • sprawdź czy spełniasz określone w regulaminie wymagania
  • zrób listę potrzebnych dokumentów
  • pobierz odpowiedni wniosek i wypełnij go
  • zgromadź pozostałe dokumenty
  • kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do: 
    Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuska 5, pok. 301 
    lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17).

Więcej informacji na stronie: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Stypendia-dla-studentow-jednorazowe-i-roczne,a,12340

Załączone pliki