Uroczyste rozdanie dyplomów inżynierskich

19 grudnia 2017 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów  ukończenia studiów inżynierskich na kierunkach Geodezja i Kartografia oraz Transport. Spotkanie miało odświętną i wyjątkową oprawę. 
Uroczystość rozpoczęto hymnem Politechniki Gdańskiej i zakończono Gaude Mater Polonia, absolwenci ubrani zaś byli w tradycyjne stroje. Zaproszonych gości przywitał Dziekan prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, który oprócz wstępnego wystąpienia wygłosił także wykład kończący 
siedmiosemestralny cykl kształcenia na naszym Wydziale. Życząc absolwentom powodzenia w pracy zawodowej, Dziekan zaznaczył, by zawsze z dumą podkreślali fakt, iż ukończyli Politechnikę Gdańską, jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju.