Wybór dyscyplin naukowych i lista czasopism - spotkanie WKOPiK

W najbliższy czwartek (8 listopada 2018) o godz. 12:30 w sali Rady Wydziału odbędzie się spotkanie WKOPiK (Wydziałowa Komisja ds. Oceny Parametrycznej i Kategoryzacji WILiŚ). Tematem będą oświadczenia o wyborze dyscypliny oraz analiza komunikatów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie czasopism.

Spotkanie ma charakter otwarty dla pracowników WILiŚ, przy czym priorytet wstępu jest dla członków Komisji i Kierownictw Katedr.
 
Materiały do analizy:
 
-  komunikaty MNiSW
 
    * w zakresie listy czasopism oraz wyszukiwarką - https://www.gov.pl/web/nauka/przypisanie-dyscyplin-do-czasopism-zaczynamy-konsultacje,
 
    * w kontekście oświadczeń naukowych - https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-komunikat-w-sprawie-oswiadczen- i dydaktycznych - http://konstytucjadlanauki.gov.pl/zniesienie-minimum-kadrowego-informacje-o-prowadzeniu-zajec
 
- materiały o wyborze dyscypliny oraz sposobem przyjmowania publikacji do ewaluacji prof. Emanuel Kulczycki http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/jaka-wybrac-dyscypline-naukowa-konsekwencje-wymogu-ustawy-2-0/
 
Polecamy uwadze strony internetowe:
 
- Konstytucja dla Nauki http://konstytucjadlanauki.gov.pl/
 
- Ustawa 2.0 na stronie Politechniki https://pg.edu.pl/ustawa2.0/strona-glowna