Wybory Dziekana WILIŚ - komunikat wyborczy nr 1

Szanowni Państwo,
Pracownicy WILiŚ,
Koleżanki i Koledzy,

W związku z wygaśnięciem mandatu mandatu Przewodniczącego Rady Wydziału, Dziekana prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde zaistniała konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
W załączeniu przesyłam Komunikat Wyborczy nr 1 - Harmonogram wyborów.

Zgłaszanie kandydatów przewidziano w poniedziałek 10.06 w godzinach 10.00-12.00 w Sali Rady Wydziału.
Zgodnie z Instrukcją Wyborczą PG kandydatów na stanowisko dziekana mogą zgłaszać Wydziałowej Komisji Wyborczej wszyscy  pracownicy  wydziału,  studenci  i  doktoranci,  którym  przysługuje  czynne  prawo wyborcze.

Wybory Dziekana odbędą się w dniu 18.06 w Sali Rady Wydziału, w godz. 12.15 - 15.00. Wyboru Dziekana dokonuje Wydziałowe  Kolegium  Elektorów. Zaktualizowane listy Elektorów zostaną wysłane w Komunikacie Wyborczym nr 2.

Z wyrazami szacunku,
Ewa Wojciechowska
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WILiŚ

Załączone pliki