Wybory uzupełniające do senatu grupa A

Szanowni Państwo, pracownicy grupy wyborczej A
 
W związku z wygaśnięciem mandatu prof. dr. hab. inż. Romualda Szymkiewicza, prof. zw. PG członka senatu PG w grupie A (Profesorowie i doktorzy habilitowani) zachodzi konieczność dokonania wyboru uzupełniającego. Do obsadzenia jest jeden mandat.
 
Zgłaszanie kandydatów z grupy A odbędzie się we czwartek 11 października od 10 do 12 w sali RW.
 
Z wyrazami szacunku,
Ewa Wojciechowska
Przewodnicząca WKW WILIŚ

Załączone pliki