Wybory uzupełniające do Senatu w grupie B

W związku z wygaśnięciem mandatu dr. hab. inż. Dariusza Fydrycha członka Senatu z grupy wyborczej B, Koordynator połączonych Komisji Okręgów Wyborczych OW3, OW4 i OW6, Pan dr. hab. inż. Robert Janczewski WEiA ogłosił następujący porządek wyborów uzupełniających:

  • 7.05.2018 (poniedziałek) - ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów na przedstawiciela do Senatu PG w grupie wyborczej B
  • 8.05.2018 (wtorek) 11:00 - 13:30 sala 27 EA (budynek WETI A) - wybory członka Senatu PG w grupie wyborczej B
  • 9.05.2018 (środa) 11:00 – 13:30 sala 245 EA (budynek WETI A) – uzupełniające wybory członka Senatu PG w grupie wyborczej B
  • 9.05.2018 (środa) 15:00 - ogłoszenie ostatecznego wyniku wyborów

Zgłaszanie kandydatów do Senatu z naszego Wydziału odbędzie się w poniedziałek 7 maja w godz. 9.00 - 10.00 w sali Rady Wydziału WILIŚ.

Uprawnieni do kandydowania oraz do zgłaszania kandydatur są nauczyciele akademiccy niebędący profesorami ani doktorami habilitowanymi, dla których Politechnika Gdańska jest podstawowym miejscem pracy (zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu).

Przewodnicząca WKW WILiŚ

Ewa Wojciechowska