Wybory uzupełniające - komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału w grupie B zgłoszono następujące osoby do (w kolejności alfabetycznej):

  1. Malinowski Maciej
  2. Wróblewska Dominika


Liczba mandatów do obsadzenia: 1
Uwaga: Kandydaci są proszeni o wyrażenie zgody na kandydowanie. Oświadczenia można także składać po ustaleniu terminu z E. Wojciechowską za pomocą poczty ewa.wojciechowska@pg.edu.pl lub telefonicznie: 27-93 oraz 503 816 796.

 

Przewodnicząca WKW
dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG