Wybory uzupełniające - Komunikat nr 4

W załączniku wyniki wyborów uzupełniających do składu Rady Wydziału WILiS.

Załączone pliki