Wybory uzupełniające

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie odbędą się wybory uzupełniające do Rady Wydziału WILIŚ z grupy wyborczej B (nauczyciele akademiccy nie będący profesorami lub doktorami z habilitacją).

Uzupełniające wybory do RW WILiŚ odbywają się z powodu konieczności zachowania właściwej proporcji pomiędzy liczbą członków Rady Wydziału z grupy A (profesorowie i doktorzy habilitowani) a pozostałymi grupami.

Do obsadzenia jest 1 mandat

Terminarz wyborów podany jest w Komunikacie nr 1

UWAGA: Zgłaszanie kandydatów w poniedziałek 6 listopada w godz. 10.00-12.00 w Sali Rady Wydziału.

Przewodnicząca WKW
dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, prof. nadzw. PG