WYCIECZKA STUDENTÓW KIERUNKU TRANSPORT DO BAŁTYCKIEGO TERMINALA KONTENEROWEGO

W dniu 17.01.2018 roku w ramach przedmiotu Transport Intermodalny, realizowanego na studiach II stopnia kierunku Transport (WILiŚ), odbyła się wycieczka studentów specjalności Systemy Transportowe do Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni (BCT – Baltic Container Terminal Gdynia). Opiekunem wycieczki był mgr inż. Michał Urbaniak z Katedry Transportu Szynowego i Mostów.

Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni jest czołowym polskim specjalistycznym terminalem morskim przystosowanym do obsługi ładunków skonteneryzowanych w różnych relacjach transportowych, którego zdolności przeładunkowe sięgają ponad 1 mln TEU rocznie.

Zwiedzanie rozpoczęło się od wizyty na tarasie widokowym biurowca, z którego dokładnie można było zapoznać się z całą infrastrukturą znajdującą się bezpośrednio na BCT jak i z infrastrukturą przyległą (place składowe, przeładunkowe, magazyny, drogi dojazdowe i manewrowe, bramy wjazdowo – wyjazdowe, układ torowy). W międzyczasie oprowadzający, Pan Piotr Frąckowiak, opowiedział o specyfice pracy terminala i procesach na nim zachodzących.

Kolejnym etapem wycieczki było zapoznanie się z zadaniami pracowników Działu Operacyjnego tj. kierownika zmiany, kontrolera ruchu, planerów: statku, placu, kolei, a także charakterystyką pracy w poszczególnych Wydziałach: przeładunku, planowania oraz kolei.

Ostatnim punktem wizyty był wjazd autokarem na plac Terminala BCT. W trakcie przejazdu po placu była możliwość obserwowania z bliska prac załadunkowo – wyładunkowych oraz innych procesów tam zachodzących, które były na bieżąco omawiane.

Szczególne podziękowanie za wsparcie w realizacji wyjazdu kierujemy do Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej oraz do Pana Piotra Frąckowiaka, Kierownika Wydziału Kolei w Dziale Operacyjnym BCT, za umożliwienie wejścia na teren terminala oraz oprowadzenie grupy.

Galeria zdjęć