Wyłączenie sali 462

W związku z organizacją przez Politechnikę Gdańską Dni Narodowego Centrum Nauki w dniach 7-11 maja br. wyłączona z zajęć dydaktycznych zostanie sala 462 w Gmachu Głównym. W związku z tym zajęcia z tej sali odbędą się w innych miejscach na terenie Politechniki Gdańskiej. Prosimy zainteresowanych studentów i nauczycieli o zapoznanie się z harmonogramem zajęć w tym czasie.