Wynik konkursu stypendialnego NCN 2018/29/B/ST8/00255

Komisja do spraw przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach projektu NCN 2018/29/B/ST8/00255 (Propagacja pęknięć w skałach w procesie szczelinowania hydraulicznego - doświadczenia i metoda elementów dyskretnych sprzężona z przepływem i transportem ciepła) wybrała stypendystę - Daniela Tomporowskiego. Szczegóły kwalifikacji zmieszczone są w załączniku.

Załączone pliki