Wynik konkursu stypendialnego NCN 2019/35/B/ST8/01905

Komisja do spraw przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach projektu NCN 2019/35/B/ST8/01905 (Kompleksowe badania rozwoju mikro- i makropęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych) wybrała dwóch stypendystów - Erwina Wojtczaka oraz Magdalenę Knak. Szczegóły kwalifikacji zmieszczone są w załączniku.

Załączone pliki