Wyniki rekrutacji na studia doktoranckie (rekrutacja dodatkowa)

Lista osób przyjętych na I rok studiów doktoranckich (rekrutacja
dodatkowa).

Załączone pliki