Wyniki wyborów do Senatu PG w grupie A w wyborach uzupełniających

W załączniku wyniki wyborów uzupełniających.

Załączone pliki