Z A P R O S Z E N I E na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Sobotki

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Sobotki
w dniu 15 listopada 2018 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat rozprawy:

„Badanie efektywności usuwania azotu ze ścieków w reaktorze sekwencyjnym z granulowanym osadem anammox”

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy:
Dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka, prof. nadzw. PG

Recenzenci:
Dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski z Politechniki Poznańskiej
Dr hab. inż. Stanisław Rybicki z Politechniki Krakowskiej

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.