Z A P R O S Z E N I E na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Karola Grębowskiego

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Karola Grębowskiego
w dniu 3 czerwca 2019 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat rozprawy:

„Rozwiązania Konstrukcji Podpór Pośrednich Wiaduktów Obwodnicy Stambułu Northern Marmara Highway W Kontekście Oddziaływań Sejsmicznych”

Promotor:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Mikołaj Miśkiewicz

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Dr hab. inż. Marek Salamak, prof. nadzw. PŚ z Politechniki Śląskiej

Z rozprawą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.