Zagraniczne stypendium dla naukowców ze stopniem doktora

Władze regionu Wallonii – Brukseli (Belgia) zapraszają do aplikowania o stypendia dla naukowców ze stopniem doktora. Są to stypendia krótkoterminowe (1-3 miesięcy) i długoterminowe (1-2 lat).

 

Główne dziedziny, dla których przewiduje się stypendia to:

  • transport i logistyka,
  • nauki przyrodnicze,
  • rolnictwo – przemysł,
  • przestrzeń kosmiczna,
  • technologie przyjazne środowisku
  • i inne.

 

Aplikacja wymaga posiadania listu zapraszającego ze strony instytucji, na której prowadzone byłyby badania. Lista instytucji dostępna w linku:

http://www.studyinbelgium.be/node/49

Ostateczny termin składania aplikacji w pierwszej turze to 1 kwietnia.

 

Przed wzięciem udziału w rekrutacji należy rozważyć:

  • iż nie można się ubiegać o ww. stypednium w przypadku otrzymywania innego stypendium, (które posiada możliwość przedłużenia) dotyczącego tego samego przedmiotu,
  • stypendium długoterminowe daje możliwość złożenia maksymalnie trzech aplikacji jednemu kandydatowi,
  • niepełna dokumentacja, złożenie dokumentów po terminie bądź niespełnienie kryterium kwalifikowalności uznawane są za niedopuszczalne.

 

Informacje szczegółowe oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej dostępne w załączonym dokumencie.

 

Załączone pliki