Zajęcia dydaktyczne dla doktorantów I roku w sem. letnim r. ak. 2017/2018

ROK I
Blok zajęć dydaktycznych z przedmiotów:
"Podstawy optymalizacji niezawodnościowej"
"Metody numeryczne"
        poniedziałek, godz. 16.15-19.00, sala P1 Hydro
Rozpoczęcie zajęć: 26.02.2018.