Zajęcia dydaktyczne dla doktorantów I roku w sem. zimowym r. ak. 2017/2018

"Metody matematyczne w inżynierii"
        poniedziałek, godz. 17.15-19.00, sala P1 Hydro
"Metody doświadczalne"
        poniedziałek, godz. 19.15-20.00, sala P1 Hydro
Rozpoczęcie zajęć: 9.10.2017