Zajęcia zdalne w sem. zimowym z grupy soft-skills

1. Didactic methods in the modern teaching process, 15h by CME at GUT_ POWER 3.2. Inter PhDII

The course aims at developing the highest standards of didactic skills in the modern teaching process - the opportunity to acquire knowledge on different kinds of didactic methods in particular interactive ones, and abilities to adjust teaching methods to the expected learning outcomes, to plan an e-test and a standard exam, ability to create a presentation about an issue in an effective way, etc. Enrollment >>> 

 

2. Publikowanie wyników badań w specjalistycznych czasopismach, 5g._ POWER 3.5

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z możliwościami oraz praktycznymi aspektami publikowania wyników badań (artykułów naukowych oraz danych wytwarzanych i pozyskiwanych w procesie badawczym) w specjalistycznych czasopismach naukowych, w tym zapoznanie z modelami otwartego i wolnego dostępu oraz licencjami Creative Commons, itd. Zapisy>>>