Zapisy na zajęcia z grupy soft-skills w semestrze zimowym 2018/2019 (current courses in 2018/2019):

 

Writing scientific paper, 10 h, 2 ECTS, More details >>>

Project InterPhD2 (POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16) >>> 

Fields of science: chemistry (1), electronics, telecommunications and informatics (2), civil and environmental engineering (3)

The aim of the course is to improve knowledge about ways of presenting and enhancing the validity of scientific results in different kinds of scientific papers such as: lab reports by presenting methods used to generate the data and related conclusions, literature review articles by summarizing and synthesizing research, peer-reviewed journal papers by presenting primary research. Fill in the form >>>

 

 

Smart metering - social risk perception and risk governance, 12 h, 2 ECTS, More details >>>

Faculty of Electrical and Control Engineering, Teachener project >>> 

The course is related to social aspects of engineering focusing on a field of smart metering – IT & communication technologies exchanging information between electric utilities and their users (Smart Grid). The aim is to increase social awareness of modern technological advancements, such as availability of Renewable Energy Sources/energy prosumption in residential sectors, integration with Internet of Things (IoT), etc. Participants will acquire knowledge about basic assumptions of risk governance approach, different development stages and approaches to social perception of risk, risk communication and management, crucial examples of dealing with controversial technological innovations. Understanding the advancement of contemporary technologies can enhance social ability to counteract potential threats, e.g. related to privacy issues. Fill in the form >>>

 

 

Technology Assessment (energy technologies), 12 h, 2 ECTS, More details >>>

Faculty of Electrical and Control Engineering, Teachener project >>> 

The course will allow to understand assumptions, principles, and main goals of Technology Assessment (TA) useful for conducting research related to energy technologies. Participants will work with TA reports and will learn how to verify technical information that would be applicable.  Fill in the form >>>

 

 

Decentralised energy systems. Social aspects of energy production and use, 12g., 2 ECTS, More details >>>

Faculty of Electrical and Control Engineering, Teachener project >>> 

Due to the course participants can get acquainted with current technological and social solutions and trends in energy production and distribution. This is an opportunity for learning about complex socio-technical relations of macro and micro level energy systems. Fill in the form >>>

 

 

Komercjalizacja wyników badań naukowych, 5 g., 1 ECTS

Centrum transferu wiedzy i technologii (CTWT) >>> 

Doktoranci uczestniczący w zajęciach dowiedzą się dlaczego warto prowadzić badania mogące mieć praktyczne zastosowanie, jak zabezpieczyć własność intelektualną wypracowaną podczas badań, do kogo należą wyniki badań i jak można nimi rozporządzać. Pracownicy CTWT prowadzący zajęcia zaprezentują przykłady udanych wdrożeń technologii wypracowanych na Politechnice Gdańskiej oraz zapoznają doktorantów z usługami świadczonymi przez ich jednostkę i nowymi regulacjami prawnymi promującymi wdrożenia wyników badań. Formularz zgłoszeniowy >>>

 

 

Warsztat pedagogiczny nauczyciela akademickiego, 15g, 2 ECTS, Szczegóły >>>

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej (POWR.03.05.00-00-Z044/17) >>> 

Zajęcia warsztatowe obejmują kształcenie kompetencji pedagogicznych doktorantów w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym kompetencji społecznych – umiejętności komunikacyjne i interakcyjne, a także  kompetencji dydaktycznych w zakresie planowania, organizowania i realizacji procesu nauczania. Przedmiot jest skierowany do doktorantów pierwszego roku (bez zapisów).