Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Patryka Ziółkowskiego

Z A P R O S Z E N I E
na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Patryka Ziółkowskiego
w dniu 24 stycznia 2018 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Badania deformacji konstrukcji betonowych przy użyciu technik teledetekcyjnych”

Promotor:
Dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka
Promotor pomocniczy:
Dr inż. Jakub Szulwic

Recenzenci:
Dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Professor and Chair Andrzej S. Nowak, Elton & Lois G. Huff Eminent Scholar Chair, Department of Civil Engineering, Auburn University

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.