Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Stanisława Kisielewskiego

 • Z A P R O S Z E N I E
  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Stanisława Kisielewskiego
  w dniu 14 czerwca 2017 roku o godz. 10:15 w sali Rady 
  Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  „Diagnostyka zbiorników stalowych"

  Promotor:     
  Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko

  Recenzenci: 
  Prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, prof. zw. PW z Politechniki Warszawskiej
  Dr hab. inż. Lucjan Ślęczka, prof. PR z Politechniki Rzeszowskiej

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.