Zaproszenie na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Smakosza

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Smakosza
w dniu 1 września 2017 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Analiza doświadczalna i numeryczna paneli warstwowych z okładzinami z płyty cementowo-magnezjowej i rdzeniem z polistyrenu ekspandowanego”

Promotor:        
dr hab. inż. Ireneusz Kreja, Prof. nadzw. PG

Recenzenci:    
Dr hab. inż. Zbigniew Pozorski z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. zw. PG

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.