Zaproszenie na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Smakosza

 • Z A P R O S Z E N I E
  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Smakosza
  w dniu 1 września 2017 roku o godz. 10:15 w sali Rady Wydziału
  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  „Analiza doświadczalna i numeryczna paneli warstwowych z okładzinami z płyty cementowo-magnezjowej i rdzeniem z polistyrenu ekspandowanego”

  Promotor:        
  dr hab. inż. Ireneusz Kreja, Prof. nadzw. PG

  Recenzenci:    
  Dr hab. inż. Zbigniew Pozorski z Politechniki Poznańskiej
  Prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, prof. zw. PG

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.