Zaproszenie na V Ogólnopolską Konferencję BIOPOTENCJAŁ 2019

serdecznie zapraszamy do udziału w V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DYPLOMANTÓW I STUDENTÓW KIERUNKÓW PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNO-PRZYRODNICZYCH Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU BIOPOTENCJAŁ 2019. Organizatorem Konferencji jest Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 
Celem Konferencji jest umożliwienie absolwentom i studentom kierunków przyrodniczych oraz przyrodniczo-technicznych uczelni zaprezentowania wyników swoich badań, w tym prac przeglądowych. Wszystkie zgłoszone prace zostaną opublikowane w formie e-publikacji jako materiały konferencyjne. W ramach Konferencji odbędą się sesje plenarne ustne oraz sesje plakatowe w języku polskim lub angielskim. Do udziału w Konferencji zapraszamy również przedstawicieli przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu prowadzących działalność odpowiadającą profilem obszarom tematycznym Konferencji.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 6 – 7 CZERWCA 2019 r. na terenie kampusu UKSW przy ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie. TERMIN NADSYŁANIA PRAC: DO 24 MAJA 2019 R. UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.
 
Szczegółowe informacje oraz zaproszenie do udziału w Konferencji znajdują się na stronie: www.wbns.uksw.edu.pl