Zaproszenie na wykład

Zapraszamy doktorantów na wykład Profesor Kathariny Gugerell z University of Natural  Resources and Life Sciences, Vienna p.t. "TD (trans-disciplinarity) as a conceptual research approach to address complex collective action problems in governance and planning research"

Wykład w pierwszej części będzie odbywał się online wg następującego harmonogramu:
20.10.20 17-17.45- spotkanie nieformalne (wstępne); 3.11.20 17-18.30; 24.11 17-18.30; 15.12 17-18.30

Następnie, po serii wykładów online, w dniach 18-19.01.21 pozostała część odbędzie się już stacjonarnie na PG.

Opis zajęć:

Lecture on social dilemmas, planning and governance regimes and current discourse (2 units)
Lecture on transdisciplinary approaches (actors and roles, knowledge production in td processes, etc.) (2 units)

Seminar:
Preparatory reading (PhD researchers) of a set of academic literature and papers on social dilemmas governance and planning, td-approaches, preparatory assignment for the PhD researchers in relation to their PhD research
Seminar and workshop td research: 1 day
part 1: discussion and reflection on the academic debate, related to the PhD researchers own research agendas
part 2: td-processes; how to set up td research processes and challenges PhD researchers might face in such settings  

Zapisy do 18.10 br.: mgr Sylwia Sarniak, p. 520 Gmach B, sylwia.sarniak@pg.edu.pl, tel. 58 347-11-48