Zaproszenie na wykłady Physical Modelling in Geotechnics

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
zaprasza na wykłady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Luc THOREL
IFSTTAR Centre de Nantes, Francja

 

"Physical Modelling in Geotechnics"

 

Poniedziałek (Monday) 15.10.2018 – 10:15 – 12:00 sala (room) 306H
Środa (Wednesday) 17.10.2018 – 14:00 – 15:45 sala (room) 451GG
Piątek (Friday) 19.10.2018 – 8:30 – 10:00 sala (room) 204H

IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux)
(The French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks)