Zaproszenie na XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Edward Szłyk oraz Komitet Organizacyjny konferencji zapraszają do wzięcia udziału w XIV Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim, które odbędzie się w dniach 23 - 25 września 2020 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Konferencja skierowana jest do doktorantów i młodych doktorów reprezentujących uczelnie wyższe, realizujących swoje badania w zakresie chemii, biologii, nauk przyrodniczych, farmacji i medycyny oraz fizyki i nauk technicznych.

 

Spotkanie będzie miało na celu prezentację wyników prac naukowych, wymianę myśli i problemów badawczych oraz możliwość nawiązania kontaktów osobistych pomiędzy młodymi naukowcami z całej Polski.

 

Informacje dotyczące Konferencji znajdują się na stronie : http://www.ksd.umk.pl.

Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail: ksd@umk.pl.