Zjazd Dziekanów Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyki

W dniu 25 czerwca 2019r odbył się zjazd dziekanów dotychczasowej dyscypliny Inżynierii Środowiska obecnej Inżynierii Środowiska, Górnictwo i Energetyka Na WILiŚ gościliśmy dziekanów i prodziekanów tej dyscypliny z ponad 20 ośrodków w Polsce (łącznie 39 osób). Gości przywitała Prof. dr hab. inż. Józefę Wiater, Prof. zw. PB - Przewodnicząca Kolegium Dziekanów IŚ. Następnie poruszano bieżące tematy dotyczące m.in. pozycji inżynieria środowiska w nauce polskiej oraz szanse i trudności we współpracy z przemysłem, które omawiali zaproszeni goście (Pan Wojciech Szpakowski, Kierownik Działu Projektów Rozwojowych w spółce Gdańskie Wody oraz Pan Dariusz Rohde z-ca Dyrektora w Gniewińskim Przedsiębiorstwie Komunalnym). Możliwości pozyskiwania grantów z NCN i NCBiR- wskaźniki sukcesu w dyscyplinie Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Energetyka dyskutowane były z zaproszonymi gościmy: Panem Maciejem Martyniukiem, Dyrektorem Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBiR oraz z Panią Prof. dr hab. Barbara Lipińska, Członkiem NCN. Następnie Dziekani omawiali „Jakość kształcenia na kierunkach IŚ i kierunkach związanych z nową dyscypliną w świetle zmian Ustawy o Szkolnictwie Wyższym”: Na koniec spotkania dotychczasowa Przewodnicząca Kolegium Dziekanów IŚ, Pani Prof. dr hab. inż. Józefa Wiater zrzekła się swojej funkcji, a na jej miejsce wybrano dr hab. inż. Magdalenę Gajewską, prof. nadzw. PG.