Życzenia noworoczne

Pracownicy i Studenci Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska

Z okazji nadchodzącego NOWEGO ROKU 2019, składam wszystkim Pracownikom i Studentom naszego Wydziału, najserdeczniejsze życzenia sukcesów w pracy zawodowej i w nauce, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

życzy

Krzysztof Wilde

Dziekan
Wydział Inżynierii Lądowej
i  Środowiska