Struktura organizacyjna administracji wydziałowej

Bezpośredni przełożony: Dyrektor Administracyjny.