Schemat organizacyjny Wydziału

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Piotr Falc
Główny Specjalista - Dyrektor Administracyjny


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 25 83
faks (58) 347 24 13
e-mail: piotr.falc@pg.gda.pl

Zakres kompetencji:

 • sprawuje nadzór nad stanem organizacyjno-technicznym Wydziału,
 • kieruje bezpośrednio lub za pośrednictwem kierowników sekcji administracją Wydziału, służbami inżynieryjno-technicznymi oraz pracownikami gospodarczymi;
 • realizuje z upoważnienia Dziekana politykę kadrową i płacową w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi: nadzoruje właściwe wykorzystanie pracy NNA, nadzoruje dokumentację spraw osobowych;
 • nadzoruje gospodarkę socjalno-bytową pracowników Wydziału:
 • w porozumieniu z Dziekanem kieruje, organizuje i nadzoruje prawidłowość i celowość prowadzonej gospodarki finansowej Wydziału i jego jednostek organizacyjnych;
 • przygotowuje plan finansowo-rzeczowy Wydziału;
 • koordynuje przedsięwzięcia organizacyjne i nadzoruje merytorycznie realizację zamówień publicznych na prace remontowo-budowlane, dostawy i usługi;
 • współpracuje z kierownictwem administracyjnym Uczelni w sprawach związanych z eksploatacją i admninistrowaniem przydzielonymi pomieszczeniami i budynkami, opracowuje i koordynuje kompleksowy plan potrzeb remontowych i modernizacji Wydziału, prowadzi Książki Obiektów Budowlanych;
 • z upoważnienia Dziekana nadzoruje sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Wydziału, współpracuje przy tym ze służbami Uczelni;
 • nadzoruje prace związane z inwentaryzacją i ochroną mienia Wydziału oraz likwidacją składników majątkowych Wydziału:
 • współpracuje z komisjami wydziałowymi;
 • realizuje inne zadania powierzone przez Dziekana.

 

iwona.skoczypiec.jpgSekretariat Dyrektora Administracyjnego

Iwona Skoczypiec
Samodzielny Referent


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 12 49, 347 25 83
faks (58) 347 24 13
e-mail: iwona.skoczypiec@pg.edu.pl

 

 

Sekcja Gospodarcza

 

Jerzy Bieniek
Starszy technik


pok.03 / Gmach B
tel. (58) 347 12 36
e-mail: jbieniek@pg.edu.pl

 

 

Katarzyna Grudzień-Dawidowicz
Główny specjalista


pok.011 / Gmach B
tel. (58) 347 18 89
e-mail: kpdawid@pg.edu.pl

 

 

Kazimierz Jancen


pok.2 / Hala Hydro
tel. (58) 374 11 67
e-mail: jankaz@pg.edu.pl

 

 

 

Adrianna Suchan
Referent techniczny


pok.010 / Gmach B
tel. (58) 347 24 86
e-mail: adriana@pg.edu.pl

 

 

 

Biuro Projektów

 

Maciej Sawicki
Specjalista


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 27 64
e-mail: macsawic1@pg.edu.pl

 

 

monika.tarkowska.jpgMonika Tarkowska
Główny specjalista


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 27 32
e-mail: nika@pg.edu.pl

 

 

Sekcja Zamówień Publicznych

 

Monika Gozdalik
Specjalista


pok. 010 / Gmach B
tel. (58) 347 24 19
e-mail: monmolak@pg.edu.pl

 

 

alina.kryczallo.jpgAlina Kryczałło
Główny Specjalista


pok. 010 / Gmach B
tel. (58) 347 24 19
e-mail: alkry@pg.edu.pl

 

 

jolanta.zielinska.jpgJolanta Zielińska
Samodzielny Referent


pok. 010 / Gmach B
tel. (58) 347 24 19
e-mail: jolaziel@pg.edu.pl

 

 

Sekcja Finansowa i Inwentarzowa

 

daria.filip.jpgDaria Filip
Specjalista


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 27 26
e-mail: daria@pg.edu.pl

 

 

dorota.szlachetka.jpgEwa Flizikowska
Samodzielny Referent


pok. 009 / Gmach B
tel. (58) 347 28 79
e-mail: ewita@pg.edu.pl

 

 

joanna.iwanczewska.jpgJoanna Iwanczewska-Dośpiał
Specjalista


pok. 011 / Gmach B
tel. (58) 347 23 31
e-mail: jiwancze@pg.edu.pl

 

 

Beata Filipowicz-Kobek
Samodzielny referent


pok. 012 / Gmach B
tel. (58) 347 27 26
e-mail: beakobek@pg.edu.pl

 

 

Sekcja Informatyki

 

inż. Łukasz Gutarowski
Specjalista Informatyk


pok. 007 / Hydro
tel. (58) 347 61 82
tel. kom. 662 229 031
e-mail: gutar@pg.edu.pl

 

mgr inż. Tomasz Ronkiewicz
Specjalista Informatyk


pok. 007 / Hydro
tel. (58) 347 61 81
tel. kom. 662 229 030
e-mail: ronek@pg.edu.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30

 

Zespół wykonuje następujące zadania:

I. Wydział

 • Nadzorowanie sprawności okablowania strukturalnego rozproszonej sieci Wydziału
 • Nadzór nad rozbudową sieci w nowych pomieszczeniach
 • Doradztwo w zakupie akcesoriów sieciowych i instalacja nowych urządzeń w sieci
 • Monitorowanie podległych segmentów sieci komputerowej pod względem bezpieczeństwa fizycznego dostępu do serwerów
 • Administrowanie Wydziałowymi serwerami poczty i WWW
 • Tworzenie kopii zapasowych i dbałość o niezawodność systemów

II. Jednostki Centralne Wydziału (Sekretariat, Administracja)

 • Instalacja nowego oprogramowania i reinstalacja systemów operacyjnych na komputerach
 • Przyjmowanie zgłoszeń o problemach od użytkowników i pomoc w ich rozwiązywaniu
 • Troska o rozwój sprzętu sieciowego i oprogramowania
 • Rejestracja nowych komputerów w sieci komputerowej oraz innych urządzeń sieciowych
 • Doradztwo techniczne w zakresie zakupu sprzętu komputerowego

III. Ośrodek Informatyczny
Współpraca w zakresie:

 • zakupów sprzętu i oprogramowania zapewniających funkcjonowanie oraz rozwój sieci wydziałowej
 • funkcjonowania Wydziałowej sieci komputerowej i jej zasobów
 • zakupów sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału

IV. Laboratorium Komputerowe w sali 157 Gmachu Głównego

 • Instalacja oraz rozruch oprogramowania systemowego i użytkowego
 • Aktualizowanie systemów operacyjnych oraz oprogramowania użytkowego
 • Wymiana systemów operacyjnych lub oprogramowania na nowsze wersje wg potrzeb osób prowadzących zajęcia
 • Utrzymywanie funkcjonowania sprzętu komputerowego i sieciowego
 • Wdrażanie nowego oprogramowania specjalistycznego wg potrzeb osób prowadzących zajęcia
 • Utrzymywanie funkcjonowania istniejącego pozostałego oprogramowania użytkowego
 • Utrzymywanie funkcjonowania zabezpieczeń antywirusowych na komputerach
 • Rozwiązywanie problemów sprzętowych i programowych zgłaszanych przez osoby prowadzące zajęcia
 • Rozbudowa oraz administrowanie lokalną siecią komputerową

V. Katedry dotyczy wyłącznie katedr funkcjonujących w obrębie Systemu Ewidencji Komputerów i Oprogramowania (SEKO):

BRAK UCZESTNICZĄCYCH KATEDR

 • Troska o rozwój sprzętu sieciowego i oprogramowania
 • Rejestracja nowych komputerów w sieci komputerowej oraz innych urządzeń sieciowych
 • Doradztwo techniczne w zakresie zakupu sprzętu komputerowego