Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA)

(akredytacja kierunkowa)

  • 5 lutego 2009 r. (dla kierunku Budownictwo)   

 

Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA)

(akredytacja instutucjonalna dla Wydziału)

  • 25 czerwca 2015 r.   

 

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT)

  • 22 kwietnia 2016 r.   
  • 1 lipca 2019 r. (dla kierunku Transport)