Okres Świąteczny

Uwaga Studenci,

Informujemy, że w czasie świątecznym, tj. od 27 grudnia do 6 stycznia nie będzie dyżurów pełnomocników oraz prodziekanów ds. kierunków studiów.