Okres Świąteczny

  • Uwaga Studenci,

    Informujemy, że w czasie świątecznym, tj. od 27 grudnia do 6 stycznia nie będzie dyżurów pełnomocników oraz prodziekanów ds. kierunków studiów.