Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds Budownictwa

W dniu 17 stycznia 2017 r zmieniają się godziny przyjęć Prodziekana ds. Kierunku Budownictwo. P. Prodziekan będzie przyjmował studentów w godz. 12.45 - 14.30.