Informator dotyczący dobrych praktyk i rozwoju znajomości j. angielskiego w kontekście aktywności naukowo-badawczych

Practice your English skills

 

English Discussion Club

every Wednesday 6:30 p.m. Room: 301 Building B

Zapraszamy zainteresowanych doktorantów na zajęciach koła językowego, na których ćwiczona jest komunikacja potrzebna podczas wyjazdów zagranicznych, w pracy oraz podróżach służbowych. To unikatowa okazja do praktyki języka angielskiego zarówno formalnego jak i potocznego. Celem spotkań jest ćwiczenie interakcji i swobodnego wypowiadania się w sytuacjach służbowych i towarzyskich, np. podczas zagranicznych wyjazdów. Zajęcia opierają się na konwersacji i poszerzaniu słownictwa, również poprzez czytanie prasy popularno-naukowej.

Spotykania odbywają się w środy o g.18.30 w sali 301 Gmachu B. W najbliższą środę (5.04) zaczynamy wyjątkowo o g.18.00. Zainteresowani są zaproszeni (free).

 

Rekomendowane materiały do ćwiczeń:

 

Technical English Author: David Bonamy

Praktyczny podręcznik do nauki technicznego języka angielskiego wspomagający rozwój umiejętności  skutecznego komunikowania się  we wszystkich technicznych i przedsiębiorczych specjalizacjach. Obejmuje cztery poziomy zaawansowania (4 serie Technical English) – sprawdź, który jest Twój:

·         level 4.

·         level 3.

·         level 2.

·         level 1.

 

Materiały wspomagające Technical English opracowane przez kadrę Centrum Języków Obcych PG

   Technical English Gramar by Gabriela Gójska

   English for Information Technology (+ CD) by Anna Kucharska-Raczunas & Joanna Maciejewska

 

Teaching and Learning STEM: A Practical Guide by  Richard M. FelderRebecca Brent

Praktyczne źródło wiedzy o nowoczesnych metodach nauczania dyscyplin STEM (science, technology, engineering, and mathematics) i o projektowaniu efektywnych kursów dla studentów. Jeśli chcesz usprawnić swoją strategię dydaktyczną, to – “Rethink traditional teaching methods to improve student learning and retention in STEM.” 

 

Cambridge English for Scientists By Tamzen Armer

Materiały składają się na kurs rozwijający komunikację werbalną i umiejętności pisania – każdy zestaw 10 unitów powiązany jest z analizą przypadków opartych na rzeczywistych i opublikowanych badaniach. Przekaz skierowany jest do badaczy z różnych obszarów nauki i zawiera praktyczne wskazówki np. dot. raportowania problemów badawczych, czy prezentowania ich na konferencjach. Cambridge English for Scientists może być efektywnym kursem do samodzielnego uczenia się.

 

Inne dobre praktyki rozwijające przydatne umiejętności >>>