Podział dotacji DS dla młodych pracowników i doktorantów na rok 2017.

W załączeniu lista osób, które otrzymały dotację celową na prowadzenie w 2017 roku badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.