Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Banaś

 • Z A P R O S Z E N I E
  na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Banaś
  w dniu 7 czerwca 2017 roku o godz. 11:15 w sali Rady Wydziału
  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  „Diagnostyka wibracyjna obiektów mostowych z zastosowaniem czujników rotacji”

  Promotor:        
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

  Recenzenci:    
  Dr hab. inż. Piotr Olaszek, prof. IBDiM z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie
  Dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ z Politechniki Śląskiej

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.