Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Banaś

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Banaś
w dniu 7 czerwca 2017 roku o godz. 11:15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Diagnostyka wibracyjna obiektów mostowych z zastosowaniem czujników rotacji”

Promotor:        
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Recenzenci:    
Dr hab. inż. Piotr Olaszek, prof. IBDiM z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie
Dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ z Politechniki Śląskiej

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.