Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Michalskiego

Z A P R O S Z E N I E

 • na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Michalskiego

  w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału

  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

   

   

  Temat pracy doktorskiej:

  Matematyczne modelowanie wpływu drzew na uwilgotnienie
  i odkształcenia gruntów ekspansywnych

   

   

   

  Promotor: Dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. PG

   

  Recenzenci:

  Dr hab. inż. Maciej Kumor, prof. UTP z Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy

  Dr hab. inż. Piotr Srokosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

   

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

  Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.