Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Michalskiego

 • Z A P R O S Z E N I E

  • na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Sławomira Michalskiego

   w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 12:15 w sali Rady Wydziału

   Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

    

    

   Temat pracy doktorskiej:

   Matematyczne modelowanie wpływu drzew na uwilgotnienie
   i odkształcenia gruntów ekspansywnych

    

    

    

   Promotor: Dr hab. inż. Adam Szymkiewicz, prof. PG

    

   Recenzenci:

   Dr hab. inż. Maciej Kumor, prof. UTP z Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego w Bydgoszczy

   Dr hab. inż. Piotr Srokosz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

    

    

   Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

   Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.