Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Stanisława Kisielewskiego

Z A P R O S Z E N I E
na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgra inż. Stanisława Kisielewskiego
w dniu 14 czerwca 2017 roku o godz. 10:15 w sali Rady 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Diagnostyka zbiorników stalowych"

Promotor:     
Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko

Recenzenci: 
Prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, prof. zw. PW z Politechniki Warszawskiej
Dr hab. inż. Lucjan Ślęczka, prof. PR z Politechniki Rzeszowskiej

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału.