Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Mejłuna

Z A P R O S Z E N I E
na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Mejłuna
w dniu 25-09-2017 roku o godz. 12: 15 w sali Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Temat pracy doktorskiej:

„Analiza lepkosprężysta nawierzchni drogowych z zastosowaniem betonu asfaltowego konwencjonalnego i o wysokim module sztywności”

Promotor:
Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG

Promotor pomocniczy:
Dr inż. Bohdan Dołżycki

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Marek Iwański, prof. zw. PŚ z Politechniki Świętokrzyskiej
Dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

 

Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.