Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Mejłuna

 • Z A P R O S Z E N I E
  na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr-a inż. Łukasza Mejłuna
  w dniu 25-09-2017 roku o godz. 12: 15 w sali Rady Wydziału
  Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

  Temat pracy doktorskiej:

  „Analiza lepkosprężysta nawierzchni drogowych z zastosowaniem betonu asfaltowego konwencjonalnego i o wysokim module sztywności”

  Promotor:
  Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG

  Promotor pomocniczy:
  Dr inż. Bohdan Dołżycki

  Recenzenci:
  Prof. dr hab. inż. Marek Iwański, prof. zw. PŚ z Politechniki Świętokrzyskiej
  Dr hab. inż. Adam Zofka, prof. IBDiM z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

   

  Z pracą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.