Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Aleksandry Wawrzyńskiej | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-08-17

Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Aleksandry Wawrzyńskiej

Flaga PG

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport zawiadamiają,

że w dniu 03-09-2021 roku o godz. 11:00 w formie zdalnej odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Aleksandry Wawrzyńskiej

„Wpływ fali stojącej Stokesa na cykliczne upłynnienie gruntu dna morskiego w sąsiedztwie falochronu pionowościennego posadowionego na dnie piaszczystym".

Promotor:
dr hab. inż. Waldemar Magda, prof. PG

Recenzenci:                                              
prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński                                                           
dr hab. inż. Piotr Srokosz, prof. UWM

Z rozprawą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.

Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się w trybie zdalnym. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie, proszone są o zgłoszenie swojego udziału najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2021 roku do godz. 15:00, wysyłając swoje zgłoszenie na adres e-mail: biuro.wilis@pg.edu.pl

159 wyświetleń