Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Pieniaszek | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-21

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Pieniaszek

Gmach Główny PG

Zaproszenie na publiczna obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Pieniaszek
dnia 4 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w formie zdalnej.

Temat rozprawy:
„Aspekty ilościowe i jakościowe wykorzystania wód opadowych na cele ogólnokomunalne lub gospodarcze”  
(„Quantitative and qualitative aspects of the rainwater reuse for municipal or economic purposes”)

Promotor: prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska
Recenzenci: dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, prof. UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. inż. Bartosz Szeląg, prof. PŚ, Politechnika Świętokrzyska

Publiczna dyskusja nad rozprawą odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams poprzez link.

Z rozprawą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są również na stronie Wydziału:
wilis.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe

138 wyświetleń