Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Wymysłowskiego | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-24

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Wymysłowskiego

Gmach Główny PG

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Wymysłowskiego dnia 8 grudnia 2022 r. o godz. 12:30 w Gmachu Głównym (w sali 155) Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12

Temat rozprawy:
„Wielowariantowa analiza wpływu osłony ze ścianki szczelnej na przemieszczenia fundamentów budowli mostowych i wieżowych”
(Multivariant analysis of the influence of a sheet piling on the displacements of foundations of bridge and tower structures)

Promotor: dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. uczelni
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego

Z rozprawą doktorską i opiniami Recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. Recenzje są również dostępne na stronie internetowej Wydziału: https://wilis.pg.edu.pl/nauka/postepowania-awansowe

138 wyświetleń