Licencja Site jest to pakiet licencyjny do oprogramowania GIS firmy Esri. Jako jedyni spośród wydziałów Politechniki Gdańskiej posiadamy pełen dostęp do narzędzi jakie oferuje firma Esri tj. ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, narzędzia mobilne oraz deweloperskie. Do licencji mają dostęp pracownicy jak i studenci. Obecnie licencja jest aktualna do końca października 2017 roku.

 

Pakiet pracowniczy:

Pobieranie licencji pracowniczej:

Należy wysłać maila (z pracowniczej poczty) do mgr inż. Adama Inglot adam.inglot@pg.gda.pl

Temat: Licencja Esri PRACOWNICZA
Treść:
Nazwisko: Kowalski
Imię: Jan
Nazwa jednostki: Katedra Geodezji
Pakiet licencyjny: (do wyboru :ArcGIS for Desktop, City Engine, ArcGIS for Server, ArcGIS for Mobile, dostęp do ArcGIS Online)

 

 

Pakiet dla studentów:

ArcGIS for Desktop

Pobieranie licencji studenckiej:

Należy wysłać maila do mgr inż. Adama Inglot adam.inglot@pg.gda.pl

Temat: Licencja ArcGIS Desktop STUDENCKA
Treść:
Nazwisko: Kowalski
Imię: Jan
Aktualny semestr studiów: 1
Rodzaj studiów: GiK, stacjonarne
Numer indeksu: 123456

 

Instrukcja instalacji ArcGIS

 

Wirtualne kursy ArcGIS:

Lista kursów

Instrukcja korzystania z kursów