Licencja Site jest to pakiet licencyjny do oprogramowania GIS firmy Esri. (link do strony esri: http://www.esri.pl/) Jako jedyni spośród wydziałów Politechniki Gdańskiej posiadamy pełen dostęp do narzędzi jakie oferuje firma Esri tj. ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, narzędzia mobilne oraz deweloperskie. Do licencji mają dostęp pracownicy jak i studenci. Obecnie licencja jest aktualna do końca października 2017 roku.

 

Pakiet pracowniczy:

ArcGIS for Desktop + City Engine (http://www.esri.pl/produkty/desktop/desktop-advanced/)

ArcGIS for Server (http://www.esri.pl/produkty/gis-server/)

ArcGIS for Mobile (http://www.esri.pl/produkty/mobilny-gis/)

ArcGIS Online (http://www.esri.pl/produkty/gis-chmura/)

Pobieranie licencji pracowniczej:

Należy wysłać maila (z pracowniczej poczty) do mgr inż. Adam Inglot (adam.inglot@pg.gda.pl)

Temat: Licencja Esri PRACOWNICZA

Treść:

Nazwisko: Kowalski

Imię: Jan

Pakiet licencyjny: (do wyboru :ArcGIS for Desktop, City Engine, ArcGIS for Server, ArcGIS for Mobile, dostęp do ArcGIS Online)

 

 

Pakiet dla studentów:

ArcGIS for Desktop (http://www.esri.pl/produkty/desktop/desktop-advanced/)

Pobieranie licencji studenckiej:

Należy wysłać maila do mgr inż. Adam Inglot (adam.inglot@pg.gda.pl)

Temat: Licencja ArcGIS Desktop STUDENCKA

Treść:

Nazwisko: Kowalski

Imię: Jan

Aktualny semestr studiów: 1

Rodzaj studiów: GiK, stacjonarne

Numer indeksu: 123456

Instrukcja instalacji ArcGIS (ArcGIS_Desktop_Student_WILiS.pdf)

 

 

Wirtualne kursy ArcGIS:

Lista kursów (http://training.esri.com/gateway/index.cfm?fa=aul.premiumCourses)

Instrukcja korzystania z kursów (Wirtualne_Kursy_Esri.pdf)