Wednesday, 23 May 2012

Od 02 lipca do 31 sierpnia ulegają zmianie godziny otwarcia dziekanatu. W okresie tym dziekanat będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00 do 13 00.

 


Komunikat nr 4 dot. seminarium doktorantów (plik doc)

 


Trwają zapisy na VIII Letnie Praktyki Badawcze – wakacyjne interdyscyplinarne warsztaty dla studentów i doktorantów, których celem jest wykorzystanie matematycznego sposobu myślenia do rozwiązywania rzeczywistych problemów firm i instytucji. W poprzednich latach zrealizowaliśmy projekty m.in. dla Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Casinos Poland, Infovide-Matrix i wielu innych.

Do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy osoby mające zainteresowania naukowe z dziedzin takich jak ekonomia, informatyka, matematyka, a także nauk technicznych. Zapewniamy pracę w interdyscyplinarnych grupach projektowych. Więcej o tym jak pracujemy można przeczytać na stronie http://www.praktyki.ibspan.waw.pl/jak-pracujemy. W naszych działaniach wzorujemy się na brytyjskich doświadczeniach industrial mathematics (http://www.maths.edu.pl/PrzykladyZeSwiata).

Letnie Praktyki Badawcze organizowane są przez: Instytut Badań Systemowych PAN, Centrum Zastosowań Matematyki Instytutu Matematycznego PAN oraz Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Odbywają się w okresie lipiec-wrzesień 2012r. w Warszawie.

Jeśli nie lubisz się nudzić, wolisz aktywnie spędzać wakacje, chcesz poznać wielu tak ambitnych ludzi jak Ty, zobaczyć na własne oczy, jak łączy się nauka i biznes, zgłoś się już dziś!

Aplikacje (krótkie CV, list motywacyjny oraz rekomendację od pracownika naukowego/pracodawcy) należy wysyłać na adres: praktyki@ibspan.waw.pl , podając w temacie numer referencyjny IBS/WY/2012.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca 2012.

Więcej informacji dotyczących Letnich Praktyk Badawczych znajduje się na stronie: http://www.praktyki.ibspan.waw.pl.

 


Komunikat nr 3 dot. seminarium doktorantów (plik doc)

 

Komunikat nr 2 dot. seminarium doktorantów (plik doc)

 

Ważny komunikat Kierownika Studium dot. seminarium doktorantów (plik doc)

 


ZAJĘCIA Z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Zajęcia obejmują trzy spotkania w dniach 11, 17, 18 maja 2012r. w godzinach 08.00-10.00 w sali EA20 w "starym" budynku WETI oraz laboratorium komputerowe do wyboru 23 lub 24 maja (max. 12 osób w grupie) w godzinach 08.15 - 10.30 w czytelni bibliotecznej w "nowym" budynku WETI.
Tematyka zajęć:

  • Czym jest własność intelektualna
  • Prawo autorskie – wybrane zagadnienia
  • Prawo własności przemysłowej (m. in.: wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe)
  • Czy możliwa jest ochrona pomysłu?
Uprzejmie proszę, aby studenci, którzy będą chcieli uczestniczyć w zajęciach potwierdzili swoją obecność poprzez wysłanie maila z następującymi danymi: imię, nazwisko, rok studiów doktoranckich, e-mail na adres: agnieszka.krawczyk@pg.gda.pl z dopiskiem w tytule "zajęcia OWI".Uwaga: do pobrania ogłoszenie Kierownika Studium odnośnie seminarium podsumowującego rok akademicki.

 


UWAGA doktoranci II semestru kierunku Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Zajęcia z przedmiotu Metody numeryczne prowadzone przez Pana prof. P.Kłosowskiego będą się odbywać w każdy poniedziałek w godzinach od 11 do 14 w Sali 63GG

 


Uwaga: w dniu 05 marca 2012 r. zajęcia z prof.R.Szymkiewiczem zostają odwołane

 


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w badaniu dotyczącym losów zawodowych Absolwentów Politechniki Gdańskiej z lat 2009 – 2010.

Badania przeprowadza Katedra Nauk Społecznych - Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Dział Karier i Spraw Studenckich, Sekcja Karier Studenckich Politechniki Gdańskiej.

Zależy nam, aby w badaniu wzięło udział jak najwięcej Absolwentów Politechniki Gdańskiej, z lat 2009 – 2010 dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety.

W celu wypełnienie ankiety prosimy „kliknąć" w poniższy link: http://pg.gda.pl/ankieta/index.php/poll/graduates

Prośbę kierujemy przede wszystkim do absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziału Elektrotechniki i Automatyki.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i rzetelne wypełnienie ankiety.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Sekcja Karier Studenckich, Politechnika Gdańska

tel: 058 348 69 84, 058 347-16-90

e-mail: biuro.karier@pg.gda.pl , badanie.absolwent@pg.gda.pl
 


Semestr 2 - plan zajęć
 


W związku z faktem, iż wielkimi krokami zbliżają się wybory na Politechnice Gdańskiej czas wybrać przedstawicieli doktorantów do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz Wydziałowych Kolegiów Elektorów. Doktoranci chcący kandydować na naszych przedstawicieli proszeni są o zgłaszanie swoich kandydatur drogą elektroniczną na adres bferra@o2.pl lub barferra@pg.gda.pl do 18 lutego 2012. Wybory odbędą się 20 lutego w godzinach 14-17 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.

Z poważaniem,
Bartłomiej Ferra
Przewodniczący Komisji Wyborczej
Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

 

Uwaga: semestr II: zajęcia będą odbywać się w poniedziałki od godziny 13 do 16 w sali 10 Hydro. Dotyczy to kierunku Budownictwo jak i Inżynierii Środowiska .
 

Składanie indeksów dla doktorantów, którzy nie pobierają stypendiów upływa z dniem 17 lutego 2012 r.
 

Informujemy o imprezie karnawałowej dla doktorantów, wszelkie informacje pod adresem: http://sdpg.pg.gda.pl/aktualnosci/przebierana-impreza-karnawalowa/
 

Uwaga: osoby, które starają się o przyznanie stypendium doktoranckiego na semestr letni w roku akademickim 2011/2012 muszą złożyć indeks wraz ze wszystkimi wpisami ( w tym z godzin dydaktycznych ) w terminie do 10 lutego 2012 r.
 


UWAGA DOKTORANCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 29/2010 z 20 grudnia z 2010 r. wraz z jego poprawkami, informujemy iż termin składania wniosków o stypendia na semestr letni mija 31 stycznia 2012 r.
 


Poprawiony plan

Uwaga: pojawił się poprawiony plan zajęć dla 1 roku SD: PLAN.pdf
 


INNODOKTORANT

Informacja nr.1

Pragniemy poinformować, iż Zarząd Województwa Pomorskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu pn. „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, IV edycja".

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.2, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego. Celem nadrzędnym projektu jest wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego.

O stypendium mogą się ubiegać doktoranci, którzy:
a. mają otwarte przewody doktorskie w uczelniach wyższych lub innych placówkach naukowych, mających siedzibę na terenie Województwa Pomorskiego,
b. realizują prace doktorskie z dyscyplin i specjalności naukowych wymienionych w RSI, jako preferowane do wsparcia młodych naukowców,
c. nie pobierały stypendium w ramach pierwszej, drugiej oraz trzeciej edycji projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów",
d. nie otrzymują wsparcia stypendialnego, niepodlegającego rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki i dokumenty księgowe, z innych źródeł ze środków publicznych (w tym ze środków budżetowych uczelni publicznych oraz w szczególności ze środków w ramach Priorytetu IV PO KL) w wysokości równej lub przekraczającej 5.000 zł miesięcznie w okresie, za jaki wypłacane są transze stypendium w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, IV edycja", czyli od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia 31 lipca 2012 roku,
e. nie będą otrzymywały wsparcia stypendialnego, niepodlegającego rozliczeniu w oparciu o faktycznie poniesione wydatki i dokumenty księgowe, ze środków publicznych w ramach Priorytetu VIII PO KL za okres od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia 31 lipca 2012 roku,
f. posiadają obywatelstwo polskie,
g. nie otrzymywały wsparcia stypendialnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w szczególności z Priorytetu IV i VIII PO KL), którego przeznaczenie byłoby tożsame z przeznaczeniem wsparcia możliwego do otrzymania w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, IV edycja".

Planowane jest przyznanie maksymalnie 60 stypendiów w kwocie nie przekraczającej 30 tysięcy zł każde.

W związku z powyższym, mamy przyjemność zaprosić na spotkania rekrutacyjno-informacyjne, które odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk) w następujących terminach i godzinach:

1) w dniu 14 listopada 2011 r. – w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (parter) w godzinach od 13:30 do 15:30;
2) w dniu 18 listopada 2011 r. – w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (parter) w godzinach od 13:30 do 15:30;
3) w dniu 1 grudnia 2011 r. – w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (parter) w godzinach od 13:30 do 15:30.

Spotkania mają na celu umożliwienie doktorantom zapoznanie się z założeniami i przebiegiem projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, IV edycja", regulaminem przyznawania stypendium oraz dokumentacją konkursową. Podczas spotkań pracownice Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego będą służyły pomocą w kwestii odpowiedzi na pytania osób zainteresowaniem uczestnictwem w projekcie.

Wszelkie informacje na temat projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, IV edycja" dotyczące naboru wniosków będą wkrótce dostępne na stronie projektu pod adresem: http://www.pomorskie.eu/pl/innodoktorant Regulamin projektu oraz wzory wymaganych dokumentów są już możliwe do pobrania.

Informacja nr. 2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 listopada 2011 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie wyznaczenia terminu dostarczania wniosków Doktorantów o przyznanie stypendium, w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, IV edycja" realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Początek naboru wniosków: 18 listopada 2011 roku, godz.: 7.45. Zakończenie naboru wniosków: 16 grudnia 2011 roku, godz.: 15:45.

Zgodnie z Regulaminem IV edycji projektu "InnoDoktorant", Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać, w wyżej wymienionym terminie, w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk (liczy się data stempla wpływu dokumentów do Kancelarii Ogólnej).

UWAGA: Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Wszelkie informacje na temat projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, IV edycja" dotyczące naboru wniosków, regulaminu oraz wymaganych dokumentów są dostępne na stronie projektu: http://www.pomorskie.eu/pl/innodoktorant
 


plakat-ir.jpg

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów "Instytucja rodziny wczoraj i dziś". Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniu 9 grudnia br. organizuje Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Doktorów i Doktorantów "Instytucja rodziny wczoraj i dziś".

Do czynnego udziału w Konferencji pragniemy zaprosić doktorów i doktorantów wszystkich dziedzin z ośrodków naukowych całej Polski. Nad całością czuwa Komitet Naukowy skupiający wybitne osobistości polskiej nauki min.: pani prof. dr hab. Maria Ryś (Kierownik Katedry Psychologii Małżeństwa i Rodziny na WFCh UKSW), pani prof. dr hab. Elżbieta Osewska (Kierownik Katedry Pedagogiki Rodziny na WSnD UKSW), pani prof. dr hab. Wanda Stojanowska (Kierownik Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich na WPiA UKSW), pani prof. dr hab. med. Anna Tylki-Szymańska (Kierownik Katedry Rozwoju Człowieka oraz Katedry Wychowania Zdrowotnego na WSnD UKSW), ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz (Dyrektor Centrum Ekologii Człowieka i Bioretyki), ks. prof. dr hab. Władysław Majkowski (Kierownik Katedry Socjologii Ogólnej na WNHiS UKSW), ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski (Kierownik Katedry Antropologii i Bioetyki na WSnD UKSW), pan prof. Andrzej Ochocki (Kierownik Katedry Statystyki i Demografii na WNHiS UKSW), ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Kierownik Katedry Historii Teologii Małżeństwa i Rodziny na WSnD UKSW), ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak (Kierownik Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego na WPK UKSW), ks. prof. dr hab. Dominik Zamiatała (Kierownik Katedry Współczesnej Historii Politycznej na WNHiS UKSW).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji o Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Instytucja rodziny wczoraj i dziś" wśród doktorów i doktorantów Państwa Uczelni oraz o zamieszczenie informacji o Konferencji na stronach internetowych Państwa Uczelni.

Na zgłoszenia czekamy do 25 listopada br. Zgłoszeń dokonujemy wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej: http://uksw.edu.pl/node/2184 oraz w załączniku i przesyłając go na adres: konferencjarodzina@gmail.com

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Doktorów i Doktorantów "Instytucja rodziny wczoraj i dziś"
Hiacynta Gonczaronek
 


W załączeniu do pobrania plan zajęć dla 1 sem. Architektury
 


UWAGA DOKTORANCI I i II roku
Osoby zainteresowane pomocą przy pilnowaniu na kolokwiach z matematyki proszone są o zgłoszenie się do Pani dr Jolanty Dymkowskiej jdymkows@pg.gda.pl. 058 348-61-87. do dnia 08.11.2011 r.
Osoba ta udzieli wszystkich informacji.
 


W załączeniu informacja odnośnie Kursu pedagogicznego dla doktorantów
 


UWAGA !!!!
Studenci DOKTORANCI I semestru
Uroczyste wręczenie indeksów odbędzie się 09.11.2011 r. o godzinie 9.15 w Sali Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Na uroczystość zapraszamy również opiekunów doktorantów.
 


UWAGA !!!!!!!!!
Osoby, którym zostało przyznane stypendium doktoranckie, a nie podały jeszcze nr konta na który ma być dokonany przelew zobowiązani są do dostarczenia takiej informacji do dziekanatu do dnia 02.11.2011 r. W przypadku nie dostarczenia w/w informacji stypendium zostanie wstrzymane.
 


UWAGA
Studenci I semestru studiów doktoranckich. Można już odbierać legitymacje studenckie. Aby wydać Państwu legitymacje w dniu odbioru należy dostarczyć potwierdzenie zapłaty za legitymację 10 zł, oraz za indeks 4 zł. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia wpłaty , legitymacja nie będzie wydana.
 


vote.jpg


Uwaga: nowy plan zajęć dla 1 sem. studiów doktoranckich.
 


Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia doktoranckie z kierunku Architektura odbędzie się w dniu 28.09.2011 r. ( środa ) o godzinie 13 w pokoju 315 GG.
 


kurs.jpg


Komunikat Kierownika Studium dotyczący stypendiów dla doktorantów!!!
 

Wykaz referatów zgłoszonych na seminarium. [plik doc do pobrania]
 

Wytyczne do przygotowywania artykułów na seminarium. [plik doc do pobrania]
 


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium dla doktorantów: "IDENTYFIKACJA NAUKOWYCH ASPEKTÓW ZAGADNIEŃ INŻYNIERYJNYCH". Szczegóły seminarium + formularz zgłoszeniowy do pobrania w pliku doc br/>


Do pobrania jest już Plan zajęć dla semestru II.
 


Uwaga Doktoranci I semestru
Proszę o dostarczenie kopii dowodu osobistego do dziekanatu WILiŚ w terminie do 14 stycznia 2011 r.
 


 

Uwaga doktoranci,

prosimy o zapoznanie się z treścią pisma Kierownika Studium, prof. Jerzego Sawickiego, w sprawie przewodów doktorskich.basen2011a1.jpg

sdan.jpg

sdpg2.jpgNiniejszym informuję, że dnia 9 listopada 2010 r. (wtorek) o godzinie 16.30 w pokoju 410 w gmachu Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (siedziba Samorządu Doktorantów PG)odbęda się wybory uzupełniające do uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Uczestnicy Studiów doktoranckich przy WILiŚ posiadają możliwość wyboru dwóch dodatkowych reprezentantów.

Anna Golędzinowska Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

 

Zamieszczamy do pobrania Plan zajęć Kursu Pedagogicznego dla doktorantów.

 

Uwaga !!!!!
Uroczyste spotkanie, na którym nastąpi wręczenie indeksów doktoranckich odbędzie się 10 listopada 2010 r. o godzinie 9 00 w Sali Rady pokój 155.

 

CI TASK ma przyjemność poinformować, że w ramach stałego rozwoju w naszym Centrum powstaje nowy klaster obliczeniowy o teoretycznej mocy obliczeniowej 30 Tflops, który znacząco rozszerzy dostępną dla naszych użytkowników moc obliczeniową. Budowa nowego klastra jest finansowana ze środków projektu PL-Grid i zakończona zostanie na przestrzeni najbliższych kilku tygodni.
Klaster będzie częścią ogólnopolskiej infrastruktury gridowej.
W związku z powyższym nasze Centrum organizuje cykl szkoleń dotyczących dostępu i użytkowania zasobów PL-Grid.
Wszystkich chętnych zapraszamy do rejestracji pod adresem: http://www.task.gda.pl/f/plg10/
Pierwsze szkolenie odbędzie się 8-ego listopada 2010 o godzinie 12:00 w siedzibie CI TASK (III piętro nowego budynku Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej).
Szkolenia są nieodpłatne.
Jednocześnie zachęcamy do rejestracji w portalu PL-Grid, która umożliwi Państwu dostęp do ogólnopolskiej infrastruktury gridowej, a tym samym dostęp do docelowej mocy obliczeniowej wielkości 215 Tflops i ponad 2 PB pamięci dyskowej.
PL-Grid oferuje również dostęp do specjalistycznego oprogramowania naukowego, szkoleń o różnym stopniu zaawansowania oraz ciągłego wsparcia technicznego dla użytkowników. Więcej informacji na temat projektu PL-Grid znajdą państwo pod adresem: http://www.plgrid.pl

 

Słuchacze środowiskowych Studiów Doktoranckich przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, którzy nie mają uczelnianych adresów e-mailowych, a pragną je uzyskać, mogą się w tej sprawie zgłaszać do Centrum Informatycznego PG.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki, Kierownik Studiów Doktoranckich

 

Dnia 27 października 2010 roku (środa) o godzinie 16.00 w hallu przed Aulą (Gmach Główny Politechniki Gdańskiej) odbędą się wybory reprezentantów Studiów doktoranckich przy Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska do Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Gdańskiej oraz do Rady Wydziału Architektury i Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Anna Golędzinowska Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

 

Od 08.11.2010 r. rozpoczyna się II tura V edycji Kursu Pedagogicznego dla pracowników i doktorantów Politechniki Gdańskiej. Bliższe szczegóły będą umieszczone na stronie w terminie późniejszym .

 

Jest już do pobrania plan zajeć dla 1 semestru architektury
 

Uwaga I semestr
Są już do odebrania legitymacje doktoranckie. Aby odebrać dokument należy uiścić opłatę 10 zł na nr konta 2310 2018 1110 2271 8836 0002 06 z dopiskiem imienia, nazwiska, wydziału i za co dokonana jest opłata. Legitymacja nie będzie wydana bez potwierdzenia przelewu, który musi być dostarczony do dziekanatu WIlIŚ.
 

Jest już do pobrania plan zajeć dla 1 semestru.
 

Zarząd Województwa Pomorskiego rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu pn. „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, III edycja".
Projekt jest realizowany w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.2, poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.
Serdecznie zapraszamy doktorantów na spotkanie rekrutacyjno-informacyjne, które odbędzie się w dniu 12 października 2010 roku o godzinie 10.00 w Auli PG (Gmach Główny).
Spotkanie to umożliwi doktorantom zapoznanie się z założeniami projektu „InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów, III edycja", regulaminem przyznawania stypendium oraz dokumentacją konkursową. Podczas spotkań pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiedzą na wszelkie pytania zainteresowanych osób. Szczegóły w zaproszeniu

 

UWAGA !!!!! Osoby, które złożyły komplet dokumentów na Studia Doktoranckie I semestru w roku akademickim 2010/2011 z kierunku Budownictwo i Inżynieria Środowiska zostały przyjęte w poczet studentów.
Program zajęć jak tylko zostanie ustalony , będzie umieszczony na stronie internetowej WILiŚ.
Studenci, którzy równocześnie złożyli podania o przyznanie stypendium proszone są o dostarczenie do dziekanatu numeru konta na, które będzie miało wpłynąć stypendium po pozytywnym rozpatrzeniu przez Pana Rektora ds. Kształcenia i Rozwoju.
 

Wszystkim P.T. Słuchaczom Studiów Doktoranckich przy WILIŚ PG życzę wszelkiej pomyślności w roku akademickim 2010/2011 - prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki
 

Sport dla doktorantów:
basen01.jpg basen01.jpg


 

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność ponowić zaproszenie na XI Konferencję Naukową Doktorantów Wydziałów Budownictwa, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2011 roku w Szczyrku.

Wszelkie zapytania proszę kierować na adres e-mail: kndwb@polsl.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.doktoranci.rb.polsl.pl

Serdeczne pozdrowienia
Komitet Organizacyjny Konferencji
Mgr inż. Marta Kadela

 
dodał: rafal.ossowski@wilis.pg.gda.pl