Agnieszka Tomaszewska (ur. 07.05.1977r. w Elblągu) – specjalista w zakresie mechaniki budowli, mechaniki eksperymentalnej i biomechaniki. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół dwóch obszarów: diagnostyki konstrukcji na podstawie pomiarów drgań oraz biomechaniki przedniej ściany jamy brzucha człowieka w kontekście leczenia przepuklin. W zespołach naukowych, w których pracuje odpowiada za prace eksperymentalne i identyfikację parametrów mechanicznych badanych układów i ich modeli matematycznych. Jest autorką lub współautorką licznych publikacji naukowych, jednego zgłoszenia patentowego, jednego wdrożenia przemysłowego i ośmiu aplikacji wyników badań naukowych w proces leczenia przepukliny brzusznej. Kierowała pracami PG w konsorcjum naukowym realizującym projekt naukowy finansowany ze środków EU i była wykonawcą w dwóch innych projektach. W latach 1996–2002 studiowała na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej i w Hanzehogeschool w Groningen (Holandia), doktor (dyscyplina: budownictwo, 2007), doktor habilitowany (dyscyplina: mechanika, 2016).