PROFIL BADAWCZY

Google Scholar
Research Gate
Orcid ID
Scopus
Researcher ID

Tematy strategiczne

- Mechanika konstrukcji
- Konstrukcje stalowe
- Stateczność
- Analiza wrażliwości
- Modelowanie MES

Projekty badawcze

- Szacowanie obciążenia krytycznego i granicznego konstrukcji stalowych na podstawie pomiaru częstości drgań własnych
- Zastosowanie analizy wrażliwości do oceny stateczności i nośności granicznej konstrukcji stalowych

Aktywność dydaktyczna

- Mechanika Budowli
- Mechanika Ogólna
- Technologie Informacyjne
- Komputerowa Analiza Konstrukcji