Historia Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska nie byłaby kompletna bez choćby krótkiej wspominki o dziekanach - z lat wspólnego Wydziału oraz z lat współistnienia Wydziału Wodnego i Lądowego. Oto ich poczet.

pomianowski.jpg
prof. zw. dr inż. Karol Pomianowski
Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej
1945-1947

nowacki.jpg
prof. dr hab. inż. Witold Nowacki
Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej
1947-1949

hummel.jpg
prof. zw. dr inż. Bogumił Hummel
Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej
1949-1950

bogucki.jpg
prof. dr inż. Władysław Bogucki
Wydział Inżynierii Lądowej i Wodnej
1950-1952

bogucki.jpg
prof. dr inż. Władysław Bogucki
Wydział Budownictwa Lądowego
1952-1954

balcerski.jpg
prof. mgr inż. Wacław Balcerski
Wydział Budownictwa Wodnego
1952-1953

szczygiel.jpg
prof. zw. dr inż. Juliusz Szczygieł
Wydział Budownictwa Lądowego
1954-1956

pazdro.jpg
prof. dr Zdzisław Pazdro
Wydział Budownictwa Wodnego
1953-1954

smolenski.jpg
Z-ca prof. mgr inż. Jerzy Smoleński
Wydział Budownictwa Lądowego
1956-1958

karwowski.jpg
doc. dr inż. Józef Karwowski
Wydział Budownictwa Wodnego
1954-1955

bogucki.jpg
prof. dr inż. Władysław Bogucki
Wydział Budownictwa Lądowego
1958-1962

michalski.jpg
prof. mgr inż. Mieczysław Michalski
Wydział Budownictwa Wodnego
1955-1958

kazimierczak.jpg
prof. mgr inż. Roman Kazimierczak
Wydział Budownictwa Lądowego
1962-1966

szymborski.jpg
doc. mgr inż. Stanisław Szymborski
Wydział Budownictwa Wodnego
1958-1962

szulczynski.jpg
prof. dr inż. Tadeusz Szulczyński
Wydział Budownictwa Lądowego
1966-1969

wedzinski.jpg
doc. mgr inż. Władysław Wędziński
Wydział Budownictwa Wodnego
1962-1964

kazimierczak.jpg
prof. mgr inż. Roman Kazimierczak
Wydział Budownictwa i Architektury
1969-1971

karwowski.jpg
prof. dr inż. Józef Karwowski
Wydział Budownictwa Wodnego
1964-1969

szulczynski.jpg
prof. dr inż. Tadeusz Szulczyński
Wydział Budownictwa Lądowego
1971-1973

dembicki.jpg
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki
Instytut Hydrotechniki
1971-1975

ziolko.jpg
doc. dr inż. Jerzy Ziółko
Wydział Budownictwa Lądowego
1973-1975

kozerski.jpg
doc. dr hab. inż. Bohdan Kozerski
Instytut Hydrotechniki
1975-1978

szczygiel.jpg
prof. zw. dr inż. Juliusz Szczygieł
Wydział Budownictwa Lądowego
1975-1981

konarzewski 2.jpg
prof. dr hab. inż. Andrzej Tejchman-Konarzewski
Instytut Hydrotechniki
1978-1981

wysiatycki.jpg
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wysiatycki
Wydział Budownictwa Lądowego
1981-1984

kozerski.jpg
doc. dr hab. inż. Bohdan Kozerski
Instytut Hydrotechniki 1981-1982
Wydział Hyrotechniki 1982-1984

cywinski.jpg
prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński
Wydział Budownictwa Lądowego
1984-1987

konarzewski 2.jpg
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Tejchman-Konarzewski
Wydział Hydrotechniki
1984-1990

taraszkiewicz.jpg
doc. dr inż. Czesław Taraszkiewicz
Wydział Budownictwa Lądowego
1987-1993

zurowski.jpg
prof. dr hab. inż. Adam Żurowski
Wydział Hydrotechniki
1990-1993

cywinski.jpg
prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński
Wydział Budownictwa Lądowego
1993-1996

topolnicki.jpg
dr hab. inż. Michał Topolnicki, prof. nadzw. PG
Wydział Hydrotechniki
1993-1995
Wydział Inżynierii Środowiska
1995-1996

cywinski.jpg
prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński
Wydział Budownictwa Lądowego
1996-1999

szymkiewicz.jpg
prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz
Wydział Inżynierii Środowiska
1996-1999

krystek.jpg
prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, prof. zw. PG
Wydział Inżynierii Lądowej
1999-2004

zadroga.jpg
prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga, prof. zw. PG
Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska
1999-2004

wilde.jpg
dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. nadzw. PG
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
2004-2008